home

du lỊch

bẢo hiỂm

cÁC dỊch vỤ khÁC

sỰ nghiỆp

liÊn hỆ

 

Deutsch | Tiếng Việt

 

 

 

 

Xưng  

Ông 

Tên 

Họ 

Công ty 

E-Mail 

Đường 

Số nhà 

PLZ 

Thành phố 

ĐT  


Tin nhắn của quư khách

 

 

 

 

 

 

 

 

HOAMAITOURS GmbH
tại Vietnam Center
Friedlandstrasse 30
63303 Dreieich
Germany

Phone:

+49 (0) 6103 - 27 07 86 5

Fax:

+49 (0) 6103 - 27 08 20 4

Mobile:

+49 (0) 152 - 01 74 92 44

Email:

mai@hoamaitours.de

Giờ mở cửa:
Thứ hai đến thứ sáu: 10.00 – 20.00
(Từ 16.00 – 20.00 có nói tiếng Việt)
Thứ bảy: 10.00 – 20.00
(Nói cả ba thứ tiếng: Việt Đức – Anh)