Deutsch | Tiếng Việt
 
   

» Bạn muốn bước vào lĩnh vực Bất Động Sản và Bảo Hiểm?

» Bạn muốn làm quen và cộng tác với các nhà Bank hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực Bất Động Sản và Phát Triển Kinh Tế?

Bạn sẽ tìm thấy cơ hội phát triển sự nghiệp khi đến với chúng tôi.

• Không cần phải có chuyên môn trước đó
Không cần vốn đầu tư ban đầu
Có các lớp hướng dụng để nâng cao chuyên môn

Để biết rõ mọi chi tiết, xin liên lạc với
chị Mai: +49 6103 27 07 86 5
.